Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 147/14 druh pozemku ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova, oddělený geometrickým plánem z pozemku p.č. 147/1, zastavěný stavbou jiného vlastníka
Požadovaná cena
2210
Platnost do
2018-12-08
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Červený Hrádek u Jirkova, Jirkov, okres Chomutov