Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemky nacházející se v intravilánu obce, které mají sloužit k rekonstrukci místních komunikací. Jde o pozemky parc. č. 707/30 - ostatní plocha (129 m2), parc.č. 707/29 - ostatní plocha (20 m2) a parc.č. 709/4 - trvalý travní porost (23 m2).
Požadovaná cena
37500
Platnost do
2018-12-07
Telefon
566 593 711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr.´Jaroslav Koukal
Katastrální území
Zbýšov u Oslavan, Zbýšov, okres Brno-venkov