Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
S 1951/10 Jedná se o prodej pozemku p.č. st. 502 o výměře 108 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 371, dále pozemek p.č. st. 508 o výměře 43 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p. a pozemek p.č. 1363/5 o výměře 615 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k.ú. Nové Hamry.
Požadovaná cena
2040000
Platnost do
2018-12-06
Telefon
956230106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Nové Hamry, Nové Hamry, okres Karlovy Vary