Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemků ostatní plocha, jiná plocha p.č. 2472/19 o výměře 1791 m2, p.č. 2478/4 o výměře 3859 m2 a pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu p.č. 2472/18 o výměře 36 m2 vše v k.ú. Poněšice. S 310/95
Požadovaná cena
331460
Platnost do
2018-12-02
Telefon
956 205 106
E-mail
nadezda.landova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Naděžda Landová
Útvar
LS Hluboká nad Vltavou
Katastrální území
Poněšice, Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice