Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1008/14 Prodej pozemků p.č.3171 ostatní plocha o výměře 160 m2, p.č. 3173 ostatní plocha o výměře 198 m2, pozemek oddělený dle GP p.č. 3172/2 ostatní plocha o výměře 672 m2 k.ú. Branná u Šumperka
Požadovaná cena
102438
Platnost do
2018-12-10
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Branná u Šumperka, Branná, okres Šumperk