Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 903 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 2 654m2 a pozemek p.č. 906/4 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 310 m2, oba v k.ú. Valkeřice, okres Děčín
Požadovaná cena
221600
Platnost do
2018-12-03
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Valkeřice, Valkeřice, okres Děčín