Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1223/18 Prodej pozemku odděleného dle GP z p.č. 3172/3 ostatní plocha o výměře 29 m2 k.ú. Branná u Šumperka
Požadovaná cena
2884
Platnost do
2018-12-10
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojaova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Branná u Šumperka, Branná, okres Šumperk