Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1832/18 - prodej pozemku p.č. 14613/2 o výměře 37 m2, vznikolý dle GP 7514-1525/2017 z pozemku p.č.14613. Nově vznikající pozemek je ve funkčním celku s pozekny se stavbou ve vlastnictví soukromé osoby. Je zatravněn, s nálety dřevin, mírně se svažující.
Požadovaná cena
8510
Platnost do
2018-11-30
Telefon
956957219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Vsetín, Vsetín, okres Vsetín