Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 1656/4 v katastrálním území Dešenice o výměře 218 m2, v KN evidovaný jako vodní plocha - původně koryto vodního toku (náhon k pohonu mlýna), dnes zrušené, zasypané a zatravněné.
Požadovaná cena
21200
Platnost do
2018-11-28
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky
Katastrální území
Dešenice, Dešenice, okres Klatovy