Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
prodej pozemku parc.č. 705/34 (dle GP č. 557-166/2018) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína. Na pozemku se nachází vodohospodářská stavba (jez) ve vlastnictví firmy Tonak a.s.
Požadovaná cena
42000
Platnost do
2018-11-30
Telefon
956951217
E-mail
pavla.kovalska@lesycr.cz
Osoba
Ing. Pavla Kovalská
Útvar
951
Katastrální území
Bludovice u Nového Jičína, Nový Jičín, okres Nový Jičín