Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemky suchých odvodňovacích příkopů p. č. 1613- o výměře 228 m2 a p. č. 1619 o výměře 332 m2, oba v k.ú. Žebrák s druhem pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
31280
Platnost do
2018-11-29
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Žebrák, Žebrák, okres Beroun