Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek p. č. 1014/6 v k.ú. Drahouš o výměře 306 m2, který má být oddělen dle GP č. 217-72/2018 z pozemku p.č. 1014/1.
Požadovaná cena
4590
Platnost do
2018-11-29
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Drahouš, Drahouš, okres Rakovník