Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Parcely p.č. st. 432, p.č. st. 433 v k.ú. Polesí u Rynoltic a parcela p.č. st. 174 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, zastavěné stavbami ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
Požadovaná cena
96000
Platnost do
2018-11-26
Telefon
956246106
E-mail
josef.demjan@lesycr.cz
Osoba
Josef Demjan, ref. pro KaR
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ještěd
Katastrální území
Dolní Suchá u Chotyně, Hrádek nad Nisou, okres Liberec
Katastrální území
Polesí u Rynoltic, Rynoltice, okres Liberec