Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 6050/2 oddělený dle g.pl.č. 1350-42/2018 z pozemku parc. č. 6050. Druh pozemku vodní plocha, výměra 267 m2.
Požadovaná cena
1486
Platnost do
2018-11-26
Telefon
377307392
E-mail
lenka.snajdrova@pvl.cz
Osoba
Lenka Šnajdrová
Útvar
závod Berounka PS1
Katastrální území
Řevničov, Řevničov, okres Rakovník