Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo železniční tratě Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy, mimo osídlenou část vesnice Znosim, která je součástí města Vlašim vzdáleného cca 2 km západně. Pozemek se nachází v těsné blízkosti železniční trati nedaleko železničního přejezdu. Pozemek je mírně svažitý, mezi železniční tratí a loukou na pozemku p.č. 458/1 v k.ú. Znosim. Pozemek je zatravněn. Přístup k prodávanému pozemku pouze přes p. č. 458/1 ve vlastnictví cizího vlastníka. S ohledem na polohu pozemku je pozemek nezastavitelný, využitelný jako část louky na něj navazující. Pozemek není pronajatý. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha – dráha. Ve skutečnosti se jedná o část pole přiléhající k železniční trati tvořící součást přilehlé louky a takto byl také oceněn. Obec má platný územní plán, kde se pozemek nachází v plochách vymezených jako plochy drážní dopravy.
Požadovaná cena
24020
Platnost do
2018-11-27
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Znosim, Vlašim, okres Benešov