Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 9315/1 o výměře 284 m2, ostatní plocha - neplodná půda, v k.ú. Starý Hrozenkov. Pozemek se nachází v blízkosti česko-slovenské hranice, v k.ú. a obci Starý Hrozenkov. Jedná se o úzkou parcelu, jejíž část zasahuje do dvora rodinného domu č.p. 148 a část mimo tento dvůr tvoří břeh sousedního potoka s náletovými trvalými porosty.
Požadovaná cena
33000
Platnost do
2018-11-27
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště