Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
prodej pozemků p. č. 675/1 (ostatní plocha o výměře 752 m2), 2158/1 (ostatní plocha o výměře 319 m2) a pozemek 2158/3 (ostatní plocha o výměře 116 m2) oddělené GP č. 821-91/2017
Požadovaná cena
40120
Platnost do
2018-11-25
Telefon
725673127
E-mail
alice.sucha@lesycr.cz
Osoba
Ing. Alice Suchá
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe Hradec Králové
Katastrální území
Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích, okres Liberec