Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 2657 o výměře 46 m2, ostatní plocha v k.ú. Tichov
Požadovaná cena
470
Platnost do
2018-10-24
Telefon
956915308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Tichov, Tichov, okres Zlín