Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Lesní pozemek p.č. 299/1 o výměře 849 m2 v k.ú. Lounky, obec Chodouny
Požadovaná cena
8270
Platnost do
2018-10-22
Telefon
956236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Lounky, Chodouny, okres Litoměřice