Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železniční dopravní cesty s.o.
Popis
pozemkové parcely p.č. 4314/6, p.č. 4314/8 a p.č. 4333/2 jehož součástí je stavba, bydlení č.p. 447 včetně trvalých porostů vše v k.ú. Roudnice nad Labem
Požadovaná cena
1015000
Platnost do
2018-11-23
Telefon
222 335 725
E-mail
kropacova@szdc.cz
Osoba
Kropáčová
Útvar
O31
Katastrální území
Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, okres Litoměřice