Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 968/15 Prodej pozemku p.č. 845 ostatní plocha o výměře 63 m2, pozemku odděleného dle GP p.č. 841/3 ostatní plocha o výměře 1743 m2k.ú. Líšnice u Mohelnice
Požadovaná cena
354270
Platnost do
2018-11-30
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Líšnice u Mohelnice, Líšnice, okres Šumperk