Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Stavba hráze na st. p. č. 152, 153, 154 a 155. (jedná se o zbytek tělesa protržené hráze na pozemcích jiného vlastníka). Stavba se nachází v chráněném území.
Požadovaná cena
110000
Platnost do
2018-11-19
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Řehlovice, Řehlovice, okres Ústí nad Labem