Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
S 954/17Jedná se o prodej pozemků p.č. 339/26 o výměře 3391 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 339/27 o výměře 2397 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 350/1 o výměře 336 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 352 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k.ú. Olšová Vrata, a dále pozemek p.č. 702/7 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Pila.
Požadovaná cena
503760
Platnost do
2018-11-17
Telefon
956 223 106
E-mail
martina.fajkusova@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martina Fajkusová
Útvar
Lesní správa Toužim
Katastrální území
Olšová Vrata, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
Katastrální území
Pila, Pila, okres Karlovy Vary