Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 426/16 Prodej pozemku st.287/2 zastavěná plocha o výměře 98 m2, p.č. 1800/2 ostatní plocha o výměře 254 m2, k.ú. Hanušovice
Požadovaná cena
48000
Platnost do
2018-11-20
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Hanušovice, Hanušovice, okres Šumperk