Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky dle GP parc. č. 4628/2 o celkové výměře 173 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemek parc. č. 4630/1 výměře 3196 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k. ú. Chomutov I
Požadovaná cena
595000
Platnost do
2018-11-16
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@atlas.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov