Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek dle GP parc.č.4630/3 o výměře 1202 m2, způsob využití ostatní plocha, v k.ú.Chomutov I.
Požadovaná cena
355000
Platnost do
2018-11-16
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov