Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky dle GP parc.č.4628/1 o celkové výměře 162 m2, druh pozemku ostatní plocha a dle GP parc.č. 4628/11 o výměře 843 m2 oba v k.ú.Chomutov I
Požadovaná cena
264000
Platnost do
2018-11-16
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov