Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 351/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m2; pozemek parc.č. 351/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2.
Požadovaná cena
67200
Platnost do
2018-11-20
Telefon
541637605
E-mail
havel@pmo.cz
Osoba
Mgr. Jaroslav Havel
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Kníničky, Brno, okres Brno-město