Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1456/16 Prodej pozemku p.č. st. 77/2 zastavěná plocha o výměře 32 m2, p.č. 671/4 ostatní plocha o výměře 12 m2, k.ú. Sklené u Malé Moravy
Požadovaná cena
5280
Platnost do
2018-11-18
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Sklené u Malé Moravy, Malá Morava, okres Šumperk