Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1361/16/124 Prodej pozemků p.č. 961 ostatní plocha o výměře 133 m2, p.č. 2283 ostatní plcoha o výměře 258 m2 k.ú. Nobé Losiny
Požadovaná cena
54360
Platnost do
2018-11-18
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Nové Losiny, Jindřichov, okres Šumperk