Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 3485/4 o výměře 735 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ze kterého vznikne dle GP č. 4521-297/2015 nový pozemek parc. č. 3485/5 o výměře 74 m2, jiná plocha, obec Praha, k. ú. Libeň, na LV č. 235, Katastrální úřad pro Hlavní město Praha Katastrální pracoviště Praha. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
580000
Platnost do
2018-11-13
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Libeň, Praha, okres Hlavní město Praha