Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 449 o výměře 1118 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 1674, č. p. 1675, jiná stavba, pozemek parc. č. 450/4 o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p. a č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 450/7 o výměře 961 m2, manipulační plocha. Obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem-centrum, na LV č. 3287, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3662070
Platnost do
2018-11-13
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem