Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 143 o výměře 1594 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 2, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 94 o výměře 244 m2, zahrada, k. ú. a obec Třebíč, na LV č. 286, Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Třebíč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
37800000
Platnost do
2018-11-13
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Třebíč, Třebíč, okres Třebíč