Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 26/4 o výměře 308 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 99, objekt k bydlení, obec Koštice, k. ú. Koštice, na LV č. 168, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
800000
Platnost do
2018-11-13
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Koštice, Koštice, okres Louny