Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 249, ostatní plocha, o výměře 53 m2; pozemek parc.č. 250, ostatní plocha, o výměře 842 m2.
Požadovaná cena
10090
Platnost do
2018-11-13
Telefon
541 637 605
E-mail
havel@pmo.cz
Osoba
Mgr. Jaroslav Havel
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Hrádkov, Boskovice, okres Blansko