Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
p.č. 259/19 o výměře 180 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělena z p.č. 259/2 dle GP 395-203/2014)
Požadovaná cena
54000
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Bítov, Bítov, okres Znojmo