Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemedělství
Popis
Pozemek parc.č. 936, ostatní plocha, o výměře 590 m2; pozemek parc.č. 957, ostatní plocha, o výměře 2528 m2.
Požadovaná cena
530060
Platnost do
2018-11-13
Telefon
541 637 545
E-mail
jasova@pmo.cz
Osoba
Ing. Petra Jašová
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Lazinov, Lazinov, okres Blansko