Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. st. 153, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2; pozemek parc.č. 469, ostatní plocha, o výměře 18 m2.
Požadovaná cena
5400
Platnost do
2018-11-13
Telefon
541 637 545
E-mail
jasova@pmo.cz
Osoba
Ing. Petra Jašová
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Ujčov, Ujčov, okres Žďár nad Sázavou