Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej částí pozemků KN p.č. 2017/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 526 m2 a KN p.č. 2017/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m2, v geometrickém plánu č. 1001-19/2016 ze dne 27. 1. 2016 označených jako p.č. 2017/34 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 11 m2 a p.č. 2017/33 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14 m2. Pozemky jsou připloceny a tvoří jednotný funkční celek se stavbou (provozovnou restaurace) - S 1957/15
Požadovaná cena
18750
Platnost do
2018-11-11
Telefon
956 204 106
E-mail
dagmar.polackova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Dagmar Poláčková
Útvar
LS Vyšší Brod
Katastrální území
Vyšší Brod, Vyšší Brod, okres Český Krumlov