Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 1612, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2.
Požadovaná cena
12500
Platnost do
2018-11-13
Telefon
541 637 545
E-mail
jasova@pmo.cz
Osoba
Ing. Petra Jašová
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Sentice, Sentice, okres Brno-venkov