Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku KN p.č. 427/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 479 m2 v k.ú. Blažejov - S 896/18
Požadovaná cena
221380
Platnost do
2018-11-10
Telefon
956 193 106
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Blažejov, Blažejov, okres Jindřichův Hradec