Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemková parcela č. 1033/1 o výměře 5 515 m2
Požadovaná cena
2059100
Platnost do
2018-11-09
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@oku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Odd.správy majetku
Katastrální území
Předlice, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem