Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
S 1567/17 Jedná se o prodej pozemku p.č. 957/5 o výměře 59 m2, druh pozemku - trvalý travní porost, v k.ú. Horní Blatná.
Požadovaná cena
9281
Platnost do
2018-11-08
Telefon
956 230 106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Horní Blatná, Horní Blatná, okres Karlovy Vary