Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy vpravo železniční tratě Zdice – Protivín, mimo osídlenou část obce cca 2 km jihovýchodně od centra obce Čenkov. Jedná se o samotu. V místě se nachází pouze jedna stavba, to stavba č.ev. 3, která je součástí pozemku p.č. 543 v k.ú. Čenkov u Příbramě, vše ve vlastnictví cizího vlastníka. Prodávaný pozemek leží mezi lesní cestou a dráhou a je využívaný cizím vlastníkem na základě pachtu. Menší část prodávaného pozemku o výměře 91 m² je v části připlocena k pozemku p.č. 544, který je ve vlastnictví cizího vlastníka. Větší část prodávaného pozemku je neoplocená, volně přístupná louka. Podél trati je pak v řadě náletový neudržovaný porost. Konkrétně se jedná o několik stromů, planá hrušeň, olše, švestka nálet. Všechny porosty jsou neudržované, část přestárlá a proschlá. Pozemek není zasíťován, možné pouze napojení na drážní vedení elektřiny. Příjezd je po nezpevněné prašné cestě. Obec Čenkov nemá územní plán, pozemek se nachází v extravilánu obce, mimo zastavěnou část.
Požadovaná cena
104000
Platnost do
2018-11-04
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Čenkov u Příbramě, Čenkov, okres Příbram