Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část pozemku parc. č. 611/3, nově označený jakopozemek parc. č. 611/9.
Požadovaná cena
53470
Platnost do
2018-11-03
Telefon
585711242
E-mail
koutna@pmo.cz
Osoba
Andrea Koutná
Útvar
Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava
Katastrální území
Střeň, Střeň, okres Olomouc