Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků parc. č. 2408/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 188 m2, parc. č. 2408/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 265 m2, parc. č. 2411/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 včetně oplocení v délce 20 m. Pozemky jsou bez venkovních úprav, porostlé náletovými dřevinami. Pozemky parc. č. 2408/1 a parc. č. 2408/2 jsou zatíženy věcnými břemeny inženýrských sítí (plynovod, elektrorozvody), které jsou evidovány v katastru nemovitostí.
Požadovaná cena
1200000
Platnost do
2018-11-02
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Slezská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město