Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku parc. č. 2368 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406 m2 se stavbou průmyslového objektu bez čp/če včetně vodovodní a kanalizačních (dešťová, splašková, jednotná) přípojek. Jedná se budovu bývalé strojovny těžního stroje Terezie (objekt ev. č. 110), která je napojena na vodovodní, kanalizační, elektro přípojku (nepřevádí se) a jedná se o nemovitou kulturní památku. Budova je dvoupodlažní, suterén je zděný a betonový masivní konstrukce, nadzemní podlaží je postaveno z ocelové nosné konstrukce s hrázděným zdivem. Střecha je sedlová z příhradových nosníků. Budova pochází z roku 1901 a v roce 2012 – 2013 prošla celkovu rekonstrukcí včetně přípojek. Zároveň s kupní smlouvou bude zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 2368 vedena přes pozemek parc. č. 2396/1 za účelem práva přístupu k prodávaným nemovitým věcem a to za cenu ve výši 80,00 Kč/m2, což je při rozsahu služebnosti 463 m2 celkem 37.040,00 Kč bez DPH + 21 % DPH.
Požadovaná cena
2783000
Platnost do
2018-11-02
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Slezská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město