Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej vodního díla - malé vodní nádrže Cetkovice, vč. pozemků ve vlastnictví státu - parc. č. st. 434, parc. č. 463/1 a parc. č. 463/4, v intravilánu obce Cetkovice
Požadovaná cena
166600
Platnost do
2018-11-03
Telefon
585711242
E-mail
koutna@pmo.cz
Osoba
Andrea Koutná
Útvar
Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava
Katastrální území
Cetkovice, Cetkovice, okres Blansko