Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 2366/1 v k.ú. Radouňka o výměře 301 m2 (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 2366 v k.ú. Radouňka, a který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10278866, ČHP 1-07-03-028). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1957 o délce 110 m, nezapisovaná do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002636 a názvem „1 (G) RADOUŇKA G – SPODNÍ SOUKUPŮ RYBNÍK". Pozemek parc. č. 2366/1 v k.ú. Radouňka a část stavby vodního díla v délce 110 m budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
46370
Platnost do
2018-11-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
Závod Horní Vlatva
Katastrální území
Radouňka, Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec