Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 727/6, o výměře 43 m², druh pozemku ostatní plocha, oddělený z pozemku parc. č. 727/5, podle geometrického plánu č. 1187-118/2013.
Požadovaná cena
2150
Platnost do
2018-10-26
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Štěchovice u Prahy, Štěchovice, okres Praha-západ